Natalia

Przepisy prawa

Wskazuje sposób i podstawę do ustalenia norm prawnych. Wyodrębniamy przepisy: ogólne, – które określają zakres interakcji społecznych, które regulowane są danym aktem prawodawczym wraz z objaśnieniem