Dress code to zasady prawne

https://sklep.poza.pl/pl/8-sukienki-wieczorowe https://bezpieczenstwo-bhp.pl/12-odziez-robocza-bhp

Według decyzji Sądu Najwyższego z 2005 roku pracodawca może zwolnić swojego pracownika, jeśli ten swoich zachowaniem, w tym także strojem, naraził go na straty lub zagroził jego interesom. Nie zawsze jednak pracodawcy muszą stosować tak restrykcyjne rozwiązania. Pracodawcy mogą stosować regulowane kodeksem pracy tzw. kary porządkowe. Warto pamiętać, że kary porządkowe mogą być nakładane najpóźniej do dwóch tygodni, kiedy pracodawca dowiedział się o naruszeniu określonego obowiązku przez pracownika. By jednak móc stosować tzw.

kary porządkowe w przypadku stroju, pracodawca powinien jasno określić zasady, ustalić je w formie pisemnej i w stosownym czasie przedstawić pracownikom. Dress code bez wątpienia stanowi ważny element kultury korporacyjnej. Jest wyrazem szacunku do wartości firmy, przełożonego, swoich współpracowników i klientów. Ubiór świadczy także o profesjonalizmie i zaangażowaniu w wykonywane przez nas obowiązki. W krajach Europy Zachodniej nikogo nie dziwi korzystanie z usług profesjonalistów w zakresie kreowania wizerunku. U nas moda na tego rodzaju specjalistów ciągle często uznawana jest za niepotrzebny luksus.