Dress code w życiu codziennym

Istnieje wiele okazji w codziennym życiu, kiedy określony dress code obowiązuje w sposób oczywisty. Dotyczy to głównie strojów okolicznościowych i odświętnych, kiedy elegancją podkreślamy nasz szczególny stosunek do uroczystości lub szacunek dla gospodarza czy znaczenie wydarzenia (np.

wieczorowy strój do opery lub na koncert w filharmonii czy świąteczny obiad w gronie rodzinnym). Niezastosowanie się do powszechnie przyjętych reguł nie przyniesie w tym przypadku żadnych negatywnych konsekwencji poza ewentualnie nagannym spojrzeniem pozostałych członków uroczystości.

Często mówimy o przestrzeganiu zasad (dress code) narzuconych przez określonych decydentów, które mogą być bardzo szczegółowe i nie zawsze powiązane z szeroko obowiązującymi normami zwłaszcza jeśli chodzi o terytorium prywatne, np. prywatne kluby, które stosują selekcje przy wejściu wymagając określonego ubioru, czy np.

eleganckie kluby, lokale i restauracje, w których obowiązuje krawat i marynarka. Ubiór niezgodny z zakładanym przez właściciela dress codem może skutkować odmową wstępu.