Druga połowa lat 50-tych

www.hoergertshausen-obb.de

W Polsce okresu PRL-u, w drugiej połowie lat 50-tych, w modzie młodzieżowej było bardzo wiele nowych trendów. Trendy te mogły znacznie się od siebie różnić, w zależności od zajmowanej pozycji społecznej, środowiska, z jakiego wywodziła się dana osoba, a nawet uprawianego zawodu. Co więcej, istniały także specyficzne dla różnych regionów, lokalne trendy w ubiorze.

Wśród nich można wymienić między innymi modę krakowską i modę poznańską. W Warszawie natomiast odmienne style w modzie można było dostrzec nawet pomiędzy różnymi dzielnicami. W latach 50-tych ubiegłego stulecia w młodzieżowej modzie polskiej można było dostrzec ogromne wpływy trendów amerykańskich, francuskich i włoskich.

Wiele młodych osób tworzyło swoje własne indywidualne i niepowtarzalne kreacje mieszając ze sobą różne, wymienione wyżej style. W tym okresie pojawiła się między innymi moda na egzystencjalistów. Szczególnie mocno uwidaczniało się to w środowiskach studenckich, choć nie ograniczało się wyłącznie do nich, ale przenikało także do innych środowisk.