Gdzie szyje się ubrania?

Dawniej większość firm z branży odzieżowej umieszczała swoje szwalnie w krajach, z których się wywodziła. Wraz z postępem procesów globalizacyjnych przedsiębiorstwa zaczęły poszerzać swoją działalność i przenosić zakłady do tych państw, w których koszty produkcji są najmniejsze. Trudno się im dziwić, ponieważ podstawowym celem działalności każdej firmy jest generowanie jak największego zysku, co jest możliwe, między innymi, przez minimalizowanie kosztów. Z drugiej strony patrząc, ma to negatywny wpływ na kilka rzeczy.

Przenoszenie produkcji do krajów, gdzie jest najtańsza siła robocza, jest godzeniem się na głodowe stawki, jakie oferuje się tam pracownikom. Ci ludzie nie tylko niewiele zarabiają, ale również często nie posiadają żadnych praw pracowniczych. Ponadto, inwestowanie poza granicami swojego państwa zmniejsza jego bogactwo. Jeśli polska firma zacznie szyć swoje ubrania na przykład w Chinach, to nie wybuduje ona fabryki nad Wisłą i nie stworzy tym samym nowych miejsc pracy.