Opiekuńcza funkcja przedszkola

Małe dzieci wymagają szczególnej opieki, dlatego też jedną z najważniejszych funkcji, jakie pełni przedszkole jest działalność opiekuńcza. Składa się na nią przede wszystkim dyrektor, które odpowiada za wszystkie procesy związane z prawidłowym działaniem przedszkola, tak jak w przypadku przedszkole duszniki.

Niemniej jednak równie ważnym okazuje się być wychowawca, któremu przypisana jest jedna grupa przedszkolaków, a także panie do pomocy, czy woźne. Wszystkie wymienione osoby mają w głównej mierze zapewnić opiekę podczas całego pobytu od przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola.

W sprawowaniu opieki nad dzieckiem nie chodzi tylko o jego pilnowanie, ale również o zapewnienie bezpieczeństwa i wewnętrznego spokoju dziecka. Równie ważne w tym aspekcie jest zaspokajanie potrzeb każdego dziecka indywidualnie, ale także zwracanie uwagi na jego postępowanie.

Zatem również kontrolowanie jego postępów, przekazywanie własnych obserwacji rodzicom, zarówno pochwał, jak i uwag, które wpływają na prawidłowe kształtowanie rozwoju dziecka.  .