Podatek akcyzowy

bhp zabrze http://www.notariat-poznan.pl/

Podatek akcyzowy jest jednym z podatków pośrednich. Jest nakładany na niektóre z wyrobów konsumpcyjnych. Czemu tak naprawdę służy podatek akcyzowy i na jakich zasadach działa w polskim systemie podatkowym? Najprościej rzecz ujmując akcyzę na produkty konsumpcyjne nakłada się po to, aby obniżyć ich spożycie.

Czasami też robi się to po to, aby zwiększyć zyski ze sprzedaży tych dóbr. Najczęściej jednak państwa nakładają wysokie akcyzy na produkty, aby zmniejszyć na nie popyt. Obecnie dochody z akcyzy są jednym z głównych źródeł wpływu pieniędzy do budżetu państwa.

W polskim prawie podatkiem akcyzowym objęte są takie towary jak alkohol, wyroby tytoniowe czy paliwa. Wyznacznikiem dóbr objętych akcyzą jest to, iż są one konsumowane na bardzo dużą skalę. Wysokość akcyzy jest zależna od tego, jak bardzo objęty podatkiem produkt jest szkodliwy dla zdrowia – im bardziej szkodliwy, tym wyższy podatek akcyzowy.

W niektórych przypadkach koszty akcyzy przekraczają nawet połowę całej ceny produktu.