Podatek od gier

Koszty zastępstwa procesowego na darmowyprawnik.eu https://przelambariery.pl/Renta-Socjalna-chelp-pol-50.html

Podatek od gier w polskim systemie prawnym jest regulowany przez ustawę od grach hazardowych z 2009 roku. Na mocy tej ustawy opodatkowaniu podlegają te podmioty, które prowadzą gry losowe lub zakłady. Podmioty te są opodatkowane aż do chwili zaprzestania tej działalności. W zależności od profilu działalności wyznacza się różne podstawy opodatkowania. W grach liczbowy jest to np. suma wszystkich wpłaconych stawek.

Podobnie jest także w przypadku zakładów wzajemnych. Jeżeli chodzi o loterie to tutaj podstawą opodatkowania są wpływy, jakie podatnik uzyskał ze sprzedaży losów. Podatek od gier jest rozliczany w okresach miesięcznych. Podatnik jest zobowiązany wpłacić należność do właściwej sobie izby celnej, nie później niż do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca. Oczywiście tak jak w większości podatków, tak i tutaj, istnieje możliwość zwolnienia z opodatkowania. Dotyczy to np.

wygranych w grach liczbowych, loteriach czy zakładach, jeżeli wygrane były jednorazowe, a wartość wygranej nie była większa niż 2280 zł.