Przedszkola ukierunkowane na zdolności dziecka

www.idealnypracodawca.pl

W oparciu o założone cele edukacji, każda placówka pełni cztery zasadnicze funkcje, na których opiera się cały system nauczania. Mianowicie stanowi rolę opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną, a także diagnostyczno-terapeutyczną. Wszystkie funkcje stanowią, choć osobne, to jednak wspólne cele, których wprowadzanie na odpowiednim poziomie wprowadza równowagę w sferze wychowania dziecka. Niewątpliwie nowe miejsce stanowi cały zestaw elementów składowych, z którymi dziecko musi się zmierzyć, zapoznać, aż wreszcie opanować.

Wiedza jaką się im przekazuje bazuje na najważniejszych dziedzinach życia. W większości przypadkach mamy do czynienia z ogólnym rozwojem wszelkich umiejętności. Jednak coraz częściej, dotyczy to prywatnych placówek, wiele przedszkoli zwraca uwagę szczególnie na jedną dziedzinę. Zatem spośród treści nauczania umysłowego, społecznego oraz estetycznego, duży nacisk kładzie się na tą ostatnią grupę.

Gdzie wykorzystuje się rozwój zdolności plastycznych, muzycznych lub ruchowych dziecka.