Przepisy prawa

Wskazuje sposób i podstawę do ustalenia norm prawnych.

Wyodrębniamy przepisy: ogólne, – które określają zakres interakcji społecznych, które regulowane są danym aktem prawodawczym wraz z objaśnieniem oraz zasadami stosowania, przepisy szczegółowe a dokładniej normy podmiotów, których dotyczą, przepisy przejściowe – jest to przedstawienie konkretnego przepisu w całokształcie i świetle innych norm postępowania, przepisy dostosowujące – określają sytuację oraz zachowanie organów powinny je realizować i przepisy końcowe – uchylające poprzednie akty prawodawcze.

Tak jak wszystkie regułki wraz z językiem prawniczym są zawiłe i często niezrozumiałe, dokładnie tak samo jest z niektórymi przepisami prawa.

Niejednokrotnie, aby coś zrozumieć przydałby się tłumacz w postaci prawnika, który to jest w wstanie przetłumaczyć fachowe frazesy na prosty przekaz.

Przepisy prawa to nic innego jak to, w jaki sposób i w jakich okolicznościach powinien zachowywać się obywatel.

Każdego na terenie tego samego kraju obowiązują te same przepisy prawa bez względu na: płeć, wiek czy też posiadany status.