Technologie w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Warto zwrócić uwagę, że współczesne nauczanie nie tylko różni się programowo ze względu na wprowadzane reformy szkolnictwa, ale także na skutek rozwoju nowych technologii.

Przede wszystkim ma to znaczenie pod względem wdrażania nowych metod nauczania z wykorzystaniem dostępnych opracowań multimedialnych.

Jednak, aby było to możliwe niezbędne jest wprowadzenie najnowszych urządzeń, które już dzisiaj znajdują miejsce w wielu szkołach i przedszkolach.

Nie chodzi tutaj o całkowitą rezygnacje z podręczników, słowa pisanego, czy tradycyjnych metod liczenia, a raczej o zwrócenie większej uwagi ucznia i zainteresowanie go tematem lekcji.

Współczesne dzieci, które wychowują się wśród najnowszych cudów techniki, nie wyobrażają sobie już życia bez komputerów, tabletów, czy innych urządzeń.

Dlatego również w szkole mają one zajęcia komputerowe, gdzie zapoznają się z nowoczesnymi technologiami, ich wykorzystaniem w życiu codziennym, jak również obsługą.